วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม 2566  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม 2566  วันรัฐธรรมนูญ
3 5 ธันวาคม 2566  วันพ่อแห่งชาติ
4 23 ตุลาคม 2566  วันปิยมหาราช
5 13 ตุลาคม 2566  วันระลึกวันสวรรคต รัชกาลที่9
6 12 สิงหาคม 2566  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7 2 สิงหาคม 2566  วันเข้าพรรษา
8 1 สิงหาคม 2566  วันอาสาฬหบูชา
9 28 กรกฎาคม 2566  วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 5 มิถุนายน 2566  วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรณษาสมเด็จพระราชินี
11 3 มิถุนายน 2566  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
12 17 พฤษภาคม 2566  วันพืชมงคล
13 4 พฤษภาคม 2566  วันฉัตรมงคล
14 15 เมษายน 2566  วันสงกรานต์
15 14 เมษายน 2566  วันสงกรานต์
16 13 เมษายน 2566  วันสงกรานต์
17 6 เมษายน 2566  วันจักรี
18 6 มีนาคม 2566  วันมาฆบูชา
19 2 มกราคม 2566  วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
20 1 มกราคม 2564  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.