วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านสู่ระบบห้องสมุดออนไลน์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา วิทยาการระบาดประย..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา วิทยาการระบาดประย..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา เทคโนโลยีเพื่อการ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา เทคโนโลยีเพื่อการ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา สารัตถะและวิทยวิธ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา อาชีวอนามัยและควา..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา อาชีวอนามัยและควา..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา สถิติและการวิจัยใ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ประมวลสาระชุดวิชา สถิติและการวิจัยใ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ก่อนจะมาเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลอง..
นพ.วิชัย โชควิ..
เคมีคลินิกพื้นฐาน/รศ.ดร.นุชจรี จีน..
รศ.ดร.นุชจรี จ..
ตำราการสาธารณสุขชุมชน/รศ.ดร.สงครามช..
รศ.ดร.สงครามชัย..
มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ฐานุ..
ฐานุพงศ์ ศุภเล..
การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแ..
ผศ.จิ๋ว อนันจิ๋ว
English for Nursing Personnel/พลตรี..
พลตรีหญิง ดร.อั..
การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพ..
ธเนศพล พันธ์เพ..
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลใน Primary c..
พิสนธิ์ จงตระกูล
คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบ..
กิติพล นาควิโร..
วิทยาภูมิคุ้มกัน/อิงอร กิมกง
อิงอร กิมกง
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1/ปรา..
ปราณี ทู้ไพเราะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย/กัน..
กันยารัตน์ เกต..
อ่านภาษาอังกฤษเข้าใจไม่ยาก/Bible E..
Bible ENG
English Book สอนภาษาอังกฤษ เขียน อ่..
ไปรยากรณ์ ธีธร..
English Mistakes you should stop m..
ครูพี่แอน
กายวิภาคโยคะ YOGA Anatomy/เลสลี่ ค..
กายวิภาคโยคะ YO..
การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึ..
จุมพล หนิมพานิ..
โภชนาการกับการตั้งครรภ์ในเวชปฏิบัติ..
รศ.พญ.จรินทร์ทิ..
เรื่องน่ารู้ของโรค COVID-19/อนันต์ ..
อนันต์ มโนมัยพ..

วัสดุฯแนะนำ

เวลาให้บริการ

หนังสือมาใหม่

ค้นหางานวิจัย

ค้นหาผลงานวิชาการ

CINAHL

ThaiLIS

MOOC Online
javascript:void(0)
รายชื่อเอกสารเข้าใหม่ประจำเดือน มกราคม โครงการ TDC เป็นรายชื่อเอกสารที่มีการป้อนข้อมูลระบบในเดือน มกราคม 2023 ของโครงการฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ฯลฯ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.