วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

เวอร์ชันต่อไปของ ULIBM

 

โปรแกรม ULibM มีเวอร์ชันใหม่เสมอ :: เนื่องจากโปรแกรม ULibM มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จึงได้จัดทำชุดโปรแกรมต่างหาก ไว้อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเพื่อจัดทำเป็น Developing site ซึ่งเป็นโปรแกรมเวอร์ชันที่กำลังพัฒนา ซึ่งบางฟังก์ชันก็อาจจะยังไม่มีในเว็บไซต์หลัก

หากต้องการทดลองใช้งาน ขอเชิญได้ที่ ULIBM Developing site http://202.28.32.124/ULIB/

หากมีคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญที่เว็บบอร์ดของเว็บไซต์หลักนี้นะครับ

test

 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.