วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านสู่ระบบห้องสมุดออนไลน์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

อาหารและโภชนาการ การป้องกันกลไกบกพร..
อัญชลี ศรีเจริญ
การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะ..
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
การปฏิบัติการพยาบาล ตามหลักฐานเชิงป..
สุพัตรา อุปสาน..
การพยาบาลพื้นฐาน ปรับปรุงครั้งที่..
สุปาณี เสนาดิส..
อายุรศาสตร์ทันยุค 2561/มณฑิรา มณีร..
มณฑิรา มณีรัตน..
วาระสุดท้ายที่งดงาม/ศ.นพ.สันต์ หัต..
ศ.นพ.สันต์ หัต..
จ้องหน้าจอนานแค่ไหนสายตาก็ไม่เสื่อม..
นพ.เยี่ยเวยอี้
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน/ศาสตราจารย์เกี..
ศาสตราจารย์เกีย..
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหร..
วีรศักดิ์ เมือ..
พระเมรุในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระปรมิ..
สำนักวรรณกรรมแล..
70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิป..
คณะกรรมการจัดทำ..
พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย บทกว..
กรมศิลปากร
ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู/วสุวัฒน์ กิติส..
วสุวัฒน์ กิติส..
ระบาดวิทยา/รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่สุน..
รศ.ดร.นพ.วิฑูรย..

วัสดุฯแนะนำ

เวลาให้บริการ

หนังสือมาใหม่

ค้นหางานวิจัย

ค้นหาผลงานวิชาการ

CINAHL

ThaiLIS

MOOC Online
javascript:void(0)
รายชื่อเอกสารเข้าใหม่ประจำเดือน สิงหาคม เป็นรายชื่อเอกสารที่มีการป้อนข้อมูลระบบในเดือน สิงหาคม 2017 ของโครงการฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ฯลฯ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.