วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ระบบจัดหา
  กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มแนะนำสั่งซื้อ / Book Order Request

ทางห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแนะนำสั่งซื้อหนังสือนี้สำหรับอาจารย์, นิสิต/นักเรียน และบุคลากรของห้องสมุดเท่านั้น หากท่านประสงค์แนะนำสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกรุณากรอกรายละเอียดหนังสือที่ต้องการลงในแบบฟอร์มออนไลน์นี้ หรือหากประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายพัฒนาทรัพยากรฯ e-mail: apeacez@gmail.com


This Service is only available to Faculty, students and staff of this library. If you would like to recommend a book to purchase books for the library collection, please fill in the information in this online form. And If you would like more information, please contact apeacez@gmail.com

รายละเอียดทรัพยากรที่ต้องการแนะนำสั่งซื้อ
Fill in bibliographic information for purchase
ISBN*
โปรดระบุเฉพาะหมายเลข (Please in fill numeric) ex. 9789742662592
ชื่อหนังสือ *
Title
ชื่อผู้แต่ง*
Author
ปีพิมพ์*
Year
สำนักพิมพ์*
Publisher
ราคา
Price
บาท/฿
ลดราคา %
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Additional comments or suggestions
ต้องการจำนวน เล่ม
ราคาสุทธิ
ใช้ในคณะ
รายละเอียดผู้แนะนำ
Please fill in your information
ชื่อ-สกุล*
Name-Surname
สถานภาพ*
Status
คณะ*
Faculty, Institute, etc.
อีเมล์*
E-Mail

(โดยระบุเพื่อการแจ้งกลับข้อมูล)
เบอร์โทรติดต่อ/Tel.
อื่น ๆ
จากร้านค้า
คลิกเพื่อดูสถานะการสั่งซื้อ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.