วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม 2561  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม 2561  วันรัฐธรรมนูญ
3 5 ธันวาคม 2561  วันพ่อ
4 23 ตุลาคม 2561  วันปิยมหาราช
5 15 ตุลาคม 2561  ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
6 13 สิงหาคม 2561  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี ร.9
7 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาหบูชา
8 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
9 10 พฤษภาคม 2561  วันพืชมงคล
10 17 เมษายน 2561  ชดเชยวันสงกรานต์
11 16 เมษายน 2561  ชดเชยวันสงกรานต์
12 13 เมษายน 2561  วันสงกรานต์
13 6 เมษายน 2561  วันจักรี
14 1 มีนาคม 2561  วันมาฆบูชา
15 2 มกราคม 2561  ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
16 1 มกราคม 2561  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.