วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม 2564  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม 2564  วันรัฐธรรมนูญ
3 6 ธันวาคม 2564  วันหยุดชดเชย วันพ่อแห่งชาติ
4 25 ตุลาคม 2564  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
5 13 ตุลาคม 2564  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9
6 24 กันยายน 2564  วันมหิดล
7 12 สิงหาคม 2564  วันแม่
8 28 กรกฎาคม 2564  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9 27 กรกฎาคม 2564  วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
10 26 กรกฎาคม 2564  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11 3 มิถุนายน 2564  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
12 26 พฤษภาคม 2564  วันวิสาขบูชา
13 4 พฤษภาคม 2564  วันฉัตรมงคล
14 15 เมษายน 2564  วันสงกรานต์
15 14 เมษายน 2564  วันสงกรานต์
16 13 เมษายน 2564  วันสงกรานต์
17 12 เมษายน 2564  วันสงกรานต์
18 6 เมษายน 2564  วันจักรี
19 26 กุมภาพันธ์ 2564  วันมาฆบูชา
20 12 กุมภาพันธ์ 2564  วันตรุษจีน
21 1 มกราคม 2564  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.