วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านสู่ระบบห้องสมุดออนไลน์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

หลักการของอณูพันธุศาสตร์และพันธุศาส..
มานพ พิทักษ์ภา..
ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข/..
ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ ..
ศัลยศาสตร์หลอดเลือดประยุกต์ เล่ม1/..
คามิน ชินศักดิ..
สังคมวิทยาสาธารณสุข/ธนัช กนกเทศ
ธนัช กนกเทศ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อการจัดการ..
พิสนธิ์ จงตระกูล
การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึก..
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
หยุดป่วยด้วยแพทย์แผนไทย/ดร.เริงฤทธิ..
ดร.เริงฤทธิ์ ส..
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สู..
ผ่องพรรณ อรุณแสง
คู่มือกู้ชีพสำหรับแพทย์ พยาบาล และเ..
นพ.สันต์ หัตถี..
Short Note Pharmacotherapy โรคในร..
ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ..
เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกห..
ณัฐวุธ สิบหมู่
การถอนฟันทางปฏิบัติ/ลลิตกร พรหมมา
ลลิตกร พรหมมา
พยาธิวิทยาช่องปาก ศัลยพยาธิวิทยาและ..
รัฐพงษ์ วรวงศ์..
ทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยโครงสร้างใบห..
ศาสตราจารย์ ทั..
การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย/กอบกา..
กอบกาญจน์ ทองป..
โรคย้ำคิดย้ำทำ/พญ.ธนิตา หิรัญเทพ
พญ.ธนิตา หิรัญ..

วัสดุฯแนะนำ

เวลาให้บริการ

หนังสือมาใหม่

ค้นหางานวิจัย

ค้นหาผลงานวิชาการ

CINAHL

ThaiLIS

MOOC Online
javascript:void(0)
รายชื่อเอกสารเข้าใหม่ประจำเดือน สิงหาคม เป็นรายชื่อเอกสารที่มีการป้อนข้อมูลระบบในเดือน สิงหาคม 2017 ของโครงการฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ฯลฯ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.