วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1บัณฑิตศึกษา
2วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง
         edu-book หนังสือทั่วไปภาษาไทย (ขอยืมได้)
3หอสมุดกลาง
         cir เคาท์เตอร์บรรณารักษ์
         ju หนังสือเยาวชน ชั้น 2:l::Young Readers
กลับ
แผนที่ หอสมุดกลาง

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.