วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ

Info
กำลังดูกฏการยืมคืนของสาขา หอสมุดกลาง
หรือเลือกสาขาห้องสมุดอื่นเพื่อดู :
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 อร.
 อนุสรณ์รุ่น
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
2 สว.
 สิ่งพิมพ์วิทยาลัย
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
3 ว./น.
 วารสาร
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
4 รป.
 รายงานประจำปี
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5 ร.ส.
 เรื่องสั้น
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
6 จ.
 จุลสาร
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7 reservmat
 หนังสือสำรอง
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา 2560   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
8 Res
 งานวิจัย
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
9 Ref.
 หนังสืออ้างอิง
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา 2560   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
10 Fic
 นวนิยาย
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
11 Eng
 หนังสือภาษาอังกฤษ
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
12 CD
 ซีดีรอม
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา 2560   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
13 c-serial
 วารสารฉบับปัจจุบัน
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
14 BK
 หนังสือทั่วไป
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา 2560   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 3 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.