วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
3ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิตบทเรียนการสร้างพลังบวก
   สุริยเดว ทรีปาตี / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
4,000 คำศัพท์ ใช้บ่อย 3 ภาษา ไทย - เกาหลี - อังกฤษ
   โอ มิน ยอง
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
40 ปี โรงเรียน ตชด. ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี..
   ข้าราชการและนักวิชาการสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / 2539
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
40 เคล็ดลับ กระชับหุ่นสวย ด้วยJOIRETCH
   โยชุเกะ ฮิชะนะงะ / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
40ปี ครบรอบวันสถาปฯากรมควบคุมโรค
   กรมควบคุมโรค / 2557
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
481 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุข
   บราวน์ เอช แจ็คสัน / 2538
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
481 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุข
   บราวน์ เอช แจ็คสัน / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
481 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุข
   เอช แจ็คสัน. บราวน์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5 โรคร้าย คร่าชีวิตคนไทย : อันดับ 2 โรคหัวใจ
   เอื้อมพร สกุลแก้ว
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5 โรคร้าย คร่าชีวิตคนไทย : อันดับ3 เบาหวาน
   นพพร ศุภพิพัฒน์ / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
50 กฎทองแห่งความสำเร็จ
   เบอร์นี่ บริลสไตน์ และเดวิด เรนซิล / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
50 คุณแม่ผู้นำสร้างองค์กรดี
   โม เซแลกเค้าสกี้ / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
50 วิตามินเสริม วิตามินกินแทนยา
   บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
50 วิธีพิทักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก
   พันธุมดี เกตะวันดี / 2534
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
50 สาระชนะเข่าเสื่อม
   สาธิต เที่ยงวิทยาพร / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
50 สูตร ล้างพิษทั่วสรรพางค์ ด้วยผลไม้
   ดนุลดา บัวแก้ว / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
50ปี โรงพยาบาลสุโขทัย
   โรงพยาบาลสุโขทัย / 2556
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
55 ปีการศึกษาพยาบาล มช
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 2558
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
55ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม
   วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5โรคร้าย คร่าชีวิตคนไทย:อันดับ4 โรคหลอดเลือดสมอง
   เอื้อมพร สกุลแก้ว / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [646]   [แสดง 20/12910 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.