วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
6 โรคร้ายผู้หญิงควรระวัง
   พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
6 โรคร้ายผู้หญิงควรระวัง
   พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
6,000 สำนวนอังกฤษ
   นาฏยา วิพุธศิริ / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
60 ปี ราชประชาสมาสัย
    / 2563
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
60 ปีสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   สมาคมวิทยาสาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / 2551
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
70 ปีกรมการแพทย์
   กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข / 2556
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
70 เทคนิคเรียนดีที่โรงเรียนไม่มีสอน
   พนิดา อนันต์รัตนสุข
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
72ปี กรมการแพทย์
   กรมการแพทย์ / 2557
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
77 โรครักษาได้ ด้วยแพทย์แผนโบราณ
   ชองฮยองกี
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
8 อ.ทางรอดพิชิตโรคร้าย
   ฟ้างาย คำอโศก / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
8 โรคร้ายของวัยทำงาน
   ชัญวลี ศรีสุโข
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
800 ปัญหาภาษาอังกฤษ
   นาฎยา วิพุธศิริ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
80ท่าฮิต ฟิตใน 30 วินาที
   บยองลี อัน / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
80ปี นายแพทย์อมร นนทสุต เพชรจรัสแสงแห่งวงการสาธารณสุขไทย..
   สันติสุข เจียสกุล / 2552
   อนุสรณ์รุ่น ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
8th Asian congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016)
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
9 วัคซีนใหม่ กับบาทในการป้องกันโรคร้าย
   โอฬาร พรหมาลิขิต
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
9 สุดยอดตำราการแพทย์โบราณ
   ชาตรี เจตนธรรมจักรและวันทนี เจตนธรรมจักร
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
9 โรคสตรีที่อันตราย ยังไม่สายหากรู้ทัน
   พิสุทธิพร ฉ่ำใจ, พญ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [646]   [แสดง 20/12903 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.