วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไบโอฟิล์มกับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ
   รศ.ดร.นันทนา อรุณฤกษ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
ไปนอก(ฉบับสมบูรณ์)
   สอ เสถบุตร / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า
   กัลยาณิวัฒนา / 2535
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไปสัมภาษณ์ให้ได้งาน
   แพทริเซีย โนเอล เดรน / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไปอเมริกาสู่อาร์วาร์ด
   คมกริช วัฒนเสถียร / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไปเรียนนอก
   ประมวญ คิดคินสัน / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไปใช้ชีวิตซะ
   ฐาวรา สิริพิพัฒน์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไปให้ถึงดวงดาว ภาค2 ฉบับ เจียระไนชีวิต
   รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา และมงคล ยิ้มประยูร / 2532
   เรื่องสั้น/เยาวชน ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไฟกับน้ำแข็ง
   Ton-palm
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไฟนางฟ้า
   เกตุวดี
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไฟฝันกับคืนวันของผีเสื้อ
   มาโนช นิสรา / 2540
   เรื่องสั้น/เยาวชน ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไฟรักนายหัวทมิฬ
   ไอริส
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก
   สุทัสสา อ่อนค้อม / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟฟ้าดูด
   หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน / 2546
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไมเกรน รักษาได้โดยไม่ใช้ยา
   กองบรรณาธิการ Nation Book / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ไมเกรนและโรคปวดศรีษะอื่นๆ
   ศ.กิตติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา / 2563
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้งานควบคุมหุ่นยนต์..
   พนัส นัถฤทธิ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไมโครคอมพิวเตอร์กับงานออฟฟิศออโตเมชัน
   ทักษิณา สวนานนท์ / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไมโครคอมพิวเตอร์กับงานออฟออโตเมชั่น
   ทักษิณา สวนานนท์ / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไมโครไบโอตาและภูมิคุ้มกันของทางเดินอาหาร
   ปารเมศ เทียนนิมิตร
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 [646]   [แสดง 20/12903 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.