วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
   สมชาติ กิจยรรยง / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
   สมชาติ กิจยรรยง / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
108ซองคำถาม เล่ม1
    / 2535
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
108ซองคำถาม เล่ม4
   สำนักพิมพ์สารคดี / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
108ซองคำถาม เล่ม7
    / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
108สมุนไพรจีนต้านมะเร็ง
   อารัณย์ จิตต์ถ่องทอง / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
109 ว่าน สมุนไพร และพรรณไม้มงคล
   ณรงค์ มูลคำ / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
111 วิธี สวย รวย งก
   สิรินทร์ วงศ์พานิช / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
111 สูตรสมุนไพร ช่วยหน้าขาว ผิวใส ไร้สิวฝ้า
   ศรัณย์ กิจสิริไพศาล
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
118 ธาตุเคมี ฉบับการ์ตูน
   ศักดา ดาดวง, รศ.ดรง / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
12 กลวิธี สะกดคนให้ซื่อสัตย์และภักดีต่อเรา
   เดวิด เจ. ไลเบอร์แมน
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
12 ท่าเป๊ะ รูปร่างสวยสร้างได้ด้วยตัวเอง
   เบญจามณี คำเมือง / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
120 ปี มหิดลอดุลเดช
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
120ปี มหิดลอดุลเดช
   คณะแพทยสาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / 2555
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
123 อิ่มอร่อยโตเกียว
   ภารณี วิมลวณิชย์ / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
12สารเคมี อันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
   สมชัย ภัทรธนานันท์ / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
14 ลีลาแก้ปวดหลัง
   เล็ก ฉัตริษา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
14 ลีลาแก้ปวดหลัง
   เล็ก ฉัตริษา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [646]   [แสดง 20/12910 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.