วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
160หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
   ภูมิสิน เลิศรัตหการ / 1995
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
162 Tip and Tricks Windows 7
   สุธีร์ นวกุล / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
162 บทพูดเพื่อแก้ปัญหาการจัดการ
   ดับบลิว เอช. ไวสส์ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
176 Tips&Tricks Windows 8
   สุธีร์ นวกุล / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นพ.หลี่ว์เซ่าต๋า
   นพ.หลี่ว์เซ่าต๋า / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
18 ปี FARA คู่มือการดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ
   สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
180 ตัวอย่าวบทพูดสำหรับนักบริหาร
   บูเชอร์ ไดแอนนา
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
19 สมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดคนให้ตรงกับงาน
   ชัชวลิต สรวารี / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
191 Beauty Emergency คู่มือทำสวยฉบับฉุกเฉิน
   พรพิมล ศิริกุล / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1996 Physicians Genrx The Complete Drug Refrence
   L. Suzanne Bedell
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
2,000สุภาษิตไทย
   เอกรัตน์ อุดมพร / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
2,500คำ ภาษาจีนที่ใช้บ่อย
   หวงเหลาซือ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
20 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ
   บรรลุ ศิริพานิช / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
20 ปี ศูนย์วิทยาสาสตร์การแพทย์ 2546 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข..
   ทิพวัลย์ จิตตะวิกูล / 2546
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
20 ปีการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์ / 2546
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
20 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม..
   สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก
   หนึ่งธิดา ราเมศวร์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
20 อันดับสุดยอดอาหารล้างพิษ
   วลัย ชูธรรมธัช / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
200 Top ฮิต เที่ยวทั่วไทย
   กองบรรณาธิการหนังสือชุด นายรอบรู้
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
200 คำถามประจำเดือน
   สมชัย โกวิทเจริญกุล / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [646]   [แสดง 20/12910 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.