กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
หนังสือทั่วไป (7,152)
หนังสือภาษาอังกฤษ (252)
งานวิจัย (1,370)
หนังสืออ้างอิง (292)
จุลสาร (27)
นวนิยาย (115)
รายงานประจำปี (23)
เรื่องสั้น/เยาวชน (91)
วารสาร/นิตยสาร (294)
สิ่งพิมพ์วิทยาลัย (11)
อนุสรณ์รุ่น (8)

สถานที่จัดเก็บ
หนังสือทั่วไปภาษาไทย (12,999)
   (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)


ภาษา
1. Thai (13,018)

ปี
1. 2565 (9)
2. 2564 (47)
3. 2563 (130)
4. 2562 (155)
5. 2561 (66)
มีอีก 54 ..

คำอื่นๆ