ระบบห้องสมุดออนไลน์ วสส.ตรัง : UlibM Union Library Management
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Union Library Management v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
ผลการค้นหา เลขเรียก
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.255..
   พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A773
ส7ร 2559 
การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
   พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A773
ส7ก 2559 
บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ
   พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากรและคณะ / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A
ส7บ 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.